"What is a cynic? ... A man who knows the price of everything and the value of nothing."
Oscar Wilde, uit lady windermere's fan (1893)

Filosofie

De beleggingsfilosofie van Aphilion spitst zich toe op het waarderingsvraagstuk: welke waarde moet men geven aan de onzekere winststromen die elk aandeel kenmerken ? Dit, en niet het manisch op zoek gaan naar ‘de nieuwe Microsoft’, vormt volgens ons de essentie van aandelenbeleggingen.

Model

De aandelenselectie van Aphilion wordt ondersteund door een reeks zelf ontwikkelde kwantitatieve modellen en technieken. Het begon allemaal met ons 'basismodel', dat steunt op een conceptueel eenvoudig theoretisch kader: de koers van elk aandeel wordt bepaald door z’n verwachte rendabiliteit, verdisconteerd aan een rente die rekening houdt met de genomen risico’s. De samenhang tussen de duizenden aandelen die we op die manier opvolgen vormt nog steeds de kern van ons waarderingssysteem.