28 september 2023
€ 473,03 € 94,84 € 195,24
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 7,60% + 7,36%
Q² - Balance -2,73%
Q² - Europe DBI-RDT + 0,27%
Europese aandelenindex + 10,09% + 4,23%
Wereld aandelenindex + 12,25% + 5,92%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens