8 juni 2023
€ 475,36 € 95,12 € 204,61
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 8,13% + 7,49%
Q² - Balance -2,44%
Q² - Europe DBI-RDT + 5,08%
Europese aandelenindex + 13,87% + 4,46%
Wereld aandelenindex + 10,65% + 5,94%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens