7 december 2022
€ 456,31 € 97,93 € 199,90
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities -7,96% + 7,47%
Q² - Balance -0,89%
Q² - Europe DBI-RDT -0,05%
Europese aandelenindex -10,16% + 4,06%
Wereld aandelenindex -10,32% + 5,75%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens