23 april 2024
€ 552,22 € 99,11 € 251,51
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 11,41% + 7,91%
Q² - Balance + 4,80%
Q² - Europe DBI-RDT + 17,97%
Europese aandelenindex + 9,29% + 4,90%
Wereld aandelenindex + 8,83% + 6,47%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens