21 september 2021
€ 461,66 € 98,65
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 16,59% + 8,01%
Q² - Balance + 1,91%
DJ Stoxx + 14,95% + 2,17%
S & P500 + 20,77% + 5,36%
MSCI World + 18,11% + 4,20%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens