19 januari 2021
€ 406,58 € 98,24
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 2,68% + 7,59%
Q² - Balance + 1,49%
DJ Stoxx + 2,23% + 1,62%
S & P500 + 1,87% + 4,62%
MSCI World + 2,31% + 3,57%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens